top

Leasing

Når du skal lease biler, kan du vælge mellem tre løsninger:
Finansiel leasing, operationel leasing og fleet management.

Finansiel Leasing

Ved finansiel leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele bilens købspris...
Leasingtager har fuld brugsret til bilen og fuld fradragsret på leasingafgiften, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. 

Leasingtager betaler således en fast månedlig ydelse for brugsretten til bilen. Leasingtager har risikoen og ansvaret for bilen – f.eks. i forbindelse med service og vedligeholdelse. Når kontrakten udløber, kan leasingtager som hovedregel enten vælge at fortsætte aftalen med en ny og lavere ydelse – eller at anvise en køber til udstyret.

Operationel Leasing

Ved operationel leasing omfatter leasingydelsen både den fulde brugsret og et valgfrit antal af de faste omkostninger, der er ved bilen. Det kan f.eks. være omkostninger til service og vedligeholdelse m.m. 

I modsætning til finansiel leasing tager leasingselskabet ved operationel leasing en produktrisiko, ligesom leasingselskabet påtager sig risikoen på restværdien. 

Leasingtager er altså ikke forpligtiget til at anvise en køber til materiellet efter aftalens ophør.

Fleet Management

Skal du lease mere end 10 biler, så er Fleet management et godt alternativ. Fleet Management giver virksomheden mulighed for at outsource den tunge administration – f.eks. ved at sørge for betaling og kontrol af de fakturaer, virksomheden modtager. På den måde kan du lade leasingselskabet overtage en del af det arbejde, der i dag skal løses internt i virksomheden. 

Samtidig gør Fleet Management det nemmere at finde ind til den enkelte omkostning. Du får f.eks. rapporter, der giver et komplet overblik over virksomhedens flåde, herunder brændstofomkostninger, skatteværdi, økonomien for den enkelte bil og en lang række andre nøgletal. 

Det overblik bliver værdifuldt, når virksomheden skal planlægge sine fremtidige investeringer og nyanskaffelser til bilflåden.

Hundige Bilcenter

Hundige Strandvej 27
2670 Greve
Tlf. +45 43 69 60 02
Mobiltlf. +45 20 68 33 34
salg@hundigebilcenter.dk

Åbningstider

Mandag -Fredag 8:00 - 17:00
Lørdag Lukket
Søndag 11:00 - 16:00

Telefontider

Mandag -Fredag 8:00 - 17:00
Lørdag Lukket
Søndag 11:00 - 16:00

© Copyright 2021 Hundige Bilcenter