top

Godkendt bilværksted

Hundige Bilcenter er Teknologisk Institut godkendt værksted vores kunder er dermed sikret at nedenstående retningslinjer overholdes.

Aftalt pris/prisinterval til privatkunder inden arbejdet sættes i gang

OK at værkstedet ringer/SMSer/mailer prisen i løbet af dagen, når omfanget af service/reparation er kendt – når blot privatkunden får prisen, inden arbejdet sættes i gang. Hvis ordren udvides, skal privatkunden have den samlede pris inklusive moms.

Teknologisk Institut tjekker det ved opringning til 2 privatkunder

Efteruddannelse

2 dage pr. mekaniker i snit årligt. E-learning og intern dokumenterbar træning tæller med.

Teknologisk Institut tjekker værkstedets dokumentation for efteruddannelse.

At kunden ikke unødigt behøver at komme 2 gange

At værkstedet sikrer, at dele til service er til rådighed, og adviserer kunden, hvis dele ikke kan nå frem. At værkstedet noterer kundens klagepunkter/ekstra-tjekpunkter og får punkterne tjekket/rettet.

Teknologisk Institut tjekker det ved kontrol af 5 arbejdskort.

At kunden informeres, hvis der er noget der skal udføres på bilen inden næste planmæssige besøg på værkstedet

Fx hvis der er 10.000 km tilbage på dæk eller bremseklodser, men der er væsentligt flere km, før bilen planmæssigt kommer på værkstedet igen. Kunden skal roligt kunne køre til bilsyn eller på en længere bilferie, hvis værkstedet ikke har advaret om service/reparationsbehov.

Teknologisk Institut tjekker det ved kontrol af 5 arbejdskort.

Seriøs brug af bilfabrikkens serviceskema

Bilfabrikkens serviceskema skal altid bruges seriøst – uanset rutine.

Teknologisk Institut tjekker det på værkstedet ved mekanikerne eller kontrol af en serviceret bil.

Seriøs brug af bilfabrikkens reparationsdata og nødvendige specialværktøjer

Reparationsdata indeholder oplysninger om reparationsmetoder, specialværktøjer, tilspændingsmomenter, olietyper etc.

Teknologisk Institut tjekker det på værkstedet ved mekanikerne.

Kalibrering af værktøj med målefunktion

Momentnøgler, dæktrykmålere, afbalanceringsapparater og øvrigt måle-/testudstyr. skal være kalibreret af Teknologisk Institut eller tilsvarende af leverandøren godkendt kalibrering.

Teknologisk Institut udfører kalibrering og/eller tjekker leverandørgodkendt kalibrering.

Tilbud om gennemgang af faktura

Når det er mere end et lille service/olieskift, skal kunden tilbydes gennemgang af faktura, så kunden har lejlighed til at stille spørgsmål.

Teknologisk Institut tjekker det ved opringning til 2 privatkunde

Faktura klar til privatkunder

Ved afhentning i minimum 80 % af tilfældene. Ekstraordinær travlhed, personalefravær, it-problemer og manglende fakturaer fra underleverandører kan i praksis gøre det vanskeligt at nå op på 100 %.

Teknologisk Institut tjekker det ved opringning til 2 privatkunder og kontrol af 5 fakturaer.

Klar og specificeret faktura af hensyn til eventuel fabriksgaranti og senere salg af bilen

Det er specielt vigtigt at olie og anvendte reservedele er klart specificeret. Kunden skal også kunne se, hvor meget service henholdsvis udførte reparationer samlet har kostet. Fuld dokumentation på vedligeholdelse af bilen øger erfaringsmæssigt gensalgsværdien.

Teknologisk Institut tjekker det ved kontrol af 5 fakturaer

Orden og renholdelse i indskrivning, på værksted og acceptabelt toilet

Værkstedet, indskrivning, venteområde og toilet må ikke fremstå med gammelt rod og gammelt snavs, der kan give mistilid til kvaliteten af det udførte arbejde. Rod og snavs, der kommer i løbet af ugen, accepteres. Interiøret må gerne være af ældre dato, blot det er intakt.

Teknologisk Institut tjekker, at det visuelle indtryk giver tillid til det udførte arbejde.

Kontrolbesøg

Teknologisk Institut kontrollerer værkstedet 1 gang årligt:

  • 0 afvigelser: Godkendelsen fornys
  • 1-2 afvigelser: Opfølgning
  • 3 eller flere afvigelser: Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt

Hundige Bilcenter

Hundige Strandvej 27
2670 Greve
Tlf. +45 43 69 60 02
Mobiltlf. +45 20 68 33 34
salg@hundigebilcenter.dk

Åbningstider

Mandag -Fredag 8:00 - 17:00
Lørdag Lukket
Søndag 11:00 - 16:00

Telefontider

Mandag -Fredag 8:00 - 17:00
Lørdag Lukket
Søndag 11:00 - 16:00

© Copyright 2023 Hundige Bilcenter